ביטוחי בריאות ומחלות קשות

שוק הבריאות בישראל כולל שלושה רבדים:

רובד ראשון- חוק ביטוח בריאות לפיו כל אזרח זכאי לקבל שירות באחת מקופות החולים ולקבל שירותים אשר בסל הבריאות הממלכתי.

רובד שני- (שירותי בריאות נוספים של קופות החולים) – תקנון המעניק מגוון שירותים רפואיים.

 ניתן להיות מבוטח באמצעות כל קופות החולים כגון מאוחדת שיא או עדיף, כללית פלטינום, מכבי זהב ועוד..
רובד שלישי- ביטוח בריאות פרטי – חוזה ביטוח בין המבוטח לבין חברת הביטוח.

סל הבריאות (רובד ראשון) הינו סל רחב וראוי אך אינו נותן מענה מספק לצרכים מיוחדים כדוגמת מחלות קשות והזדקקות לתרופות יקרות שאינן כלולות בסל.

במקרים אלו, גם הביטוח הרפואי המשלים בקופות החולים (רובד שני)  אינו נותן מענה מספק היכול לשפר באופן משמעותי את הסיכוי להציל חיים בעת הצורך.

הדבר מתחדד לאור השינויים החלים מעת לעת בכיסויי הביטוח הרפואי המשלים בקופות החולים. לדוגמא: חוק ההסדרים לשנת 2008 קבע כי קופות החולים לא יוכלו להמשיך להציע כיסוי של תרופות מצילות חיים ומאריכות חיים במסגרת שירותי הבריאות הנוספים (רובד שני ).

המשמעות הנה הפחתת הזכויות שהובטחו לחברים עד כה בכיסוי תרופות מצילות ומאריכות חיים בתוכניות אלו.
נדגיש גם כי הרובד השני הינו תקנון כך שיש אפשרות שישתנה מעת לעת ואכן שירותים מתווספים ויורדים לפי החלטת הקופה ואישור התקנון.
בדיוק בשביל זה קיים הצורך בביטוח בריאות פרטי שהוא התחייבות חוזית של חברת הביטוח והכיסוי שהובטח מראש ע"י חברת הביטוח אינו יכול להשתנות .
​ביטוח בריאות פרטי מקנה למבוטח הגנה פיננסית ושקט נפשי בעת קטסטרופות רפואיות ויכולת מימון שירותים פרטיים בזמינות גבוהה, בארץ ובחו"ל, לצד יציבות הכיסוי הביטוחי לאורך זמן באמצעות חוזה ביטוח מחייב מבלי שלחברת הביטוח תהא יכולת לשנותו או לבטלו.

אנו עובדים מול כל חברות הביטוח הגדולות ואחראים להציע לכם את המוצר החסר המותאם לכם אישית ובעלות הנמוכה ביותר .

ליצירת קשר – 

שיתוף:

דילוג לתוכן