תכנון וייעוץ פרישה

תכנון הפרישה יכול להיות במספר מצבים והנפוצים ביותר הם:

פרישה לגמלאות וקבלת כספי הקצבה הגעה לגיל פרישה וקבלת כספי קצבה תוך המשך תעסוקה כשכיר, כשכיר בעל שליטה או עצמאי.

הפרישה לגמלאות הינה צומת משמעותית ובשל התארכות תוחלת החיים יש להתייחס לתהליך זה באחריות רבה.
תכנון ההכנה לפרישה כוללת בניה חדשה של תקציב שוטף, שלוקח בחשבון את כל המקורות הכספיים העומדים בפני הפורש,  נכון ליום הפרישה, ותכנון לכל החיים העתידיים.
בהר- המרכז לפרישה השקעות וביטוח אנו שואפים ליצור רמת הכנסה שוטפת אליה הורגל הפורש בעודו עובד ואשר מאפשרת רמת חיים המותאמת לצרכיו ללא פגיעה בהנאות ורצונות המתוכננות לאחר גיל הפרישה כגון טיולים, חוגים, עזרה לנכדים ועוד.

קודם לתהליך הפרישה נמפה את כל מצבת הנכסים הקיימים ונאתר כספים אבודים ע"י כלים שמשרד האוצר הנגיש לרשותנו.

תכנון הפרישה מקבץ לתחומו גם את תהליך הפרישה מול המעסיק, הכנת הטפסים השונים למס הכנסה, מקסום הקצבה תוך הפחתת המיסוי והשארת הון פנוי פטור ממס, תהליך המחייב ידע רב ומקצועיות בטיפול מורכב מול חברות הביטוח המנהלות את הפוליסות השונות ומול רשויות המס תוך ליווי והנגשת כל החלופות האפשריות ללקוח וקבלת החלטות משותפות לביצוע הפעולות באופן שיאפשר חיסכון של עשרות ומאות אלפי שקלים ללקוח לאורך החיים.

תכנון ויעוץ הפרישה לשכירים, עצמאים ובעלי שליטה מותאם בפתרונות ואפשרויות שונות באופן מימוש הקצבה והמיסוי.

הר- המרכז לפרישה  השקעות וביטוח מנגיש ללקוחותיו מידע ושירות גם בנושא צוואות וייפוי כח מתמשך כחלק אינטגרלי מתכנון העברת הנכסים לדור הבא.

שיתוף:

שיתוף:

דילוג לתוכן